POTWIERDZENIE KOMPETENCJI

Certyfikat

Nasze szkolenia spełniają standardy etyczne wynikające z Kodeksu Dobrych Praktyk INFARMA (pobierz certyfikat)

Przebieg szkolenia

21 i 22 października w Intima Clinic w Krakowie odbyło się pierwsze szkolenie Intima Edu Institute dla lekarzy z zakresu ginekologii estetycznej i plastycznej.

9 lekarzy kursantów uczestniczyło w 20 godzinach teoretyczno-praktycznych szkoleń, w trakcie których wysłuchali 6 wykładów oraz wzięli udział w 15 zabiegach wykonanych na żywo. Pod okiem szkoleniowców przećwiczyli nieinwazyjne procedury ginekologii estetycznej oraz poznali najbardziej zaawansowane technologie i preparaty. Mieli także możliwość poznać najnowsze metody ginekologii plastycznej oraz obserwować na żywo zabiegi waginoplastyki, labioplastyki oraz perineoplastyki, a także przećwiczyć je na tkankach zwierzęcych.

Kurs odbył się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ginekologii Estetycznej i Rekonstrukcyjnej i z afiliacją Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

Szkolenie poprowadzili dr n. med. Anna Horbaczewska i dr n. med. Tomasz Basta.

Wykładowcą honorowym był prof. dr hab. n. med. Tomasz Paszkowski, Prezes PTGEiR (Polskie Towarzystwo Ginekologii Estetycznej i Rekonstrukcyjnej), który wyjaśnił aspekty prawne obowiązujące w tych dziedzinach medycyny.

Gościem specjalnym był dr n. med. Andrzej Barwijuk – Prezes PTGPiR (Polskie Towarzystwo Ginekologii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej), który wprowadził kursantów w temat ginekologii plastycznej.

Fotorelacja