WYKŁADOWCY

Szkoleniowcy

prof. dr hab. Tomasz Paszkowski

Od początku kariery zawodowej związany jest z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie. Od roku 2002 kieruje III Katedrą i Kliniką Ginekologii UMLUB. Doktorat w roku 1986, habilitacja w roku 1997, tytuł profesora w roku 2003.

 

Pracował i prowadził badania w wielu ośrodkach klinicznych za granicą, między innymi w Klinice Ginekologiczno-Położniczej Queen’s University of Belfast oraz w Harvard Medical School w Bostonie. Jest autorem ponad 350 publikacji naukowych, redaktorem wielu monografii. Publikował/recenzował prace w kilkunastu czasopismach o zasięgu globalnym i wysokich współczynnikach oddziaływania.

 

Wygłosił kilkadziesiąt wykładów na zaproszenie organizatorów międzynarodowych kongresów/sympozjów. Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii Estetycznej i Rekonstrukcyjnej.

dr n. med. Anna Horbaczewska

Specjalistka położnictwa i ginekologii, absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie studiów odbyła liczne staże zagraniczne, m.in. w Medical University of Rochester w Stanach Zjednoczonych, Karolinska Institutet w Szwecji czy Medizinische Universitaet Wien w Austrii.

 

W pracy motywuje ją nieustanny rozwój i podnoszenie kwalifikacji. Aktualnie odbywa specjalizację z zakresu endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości w Klinice Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Prowadzi zajęcia kliniczne ze studentami School of Medicine in English Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2021 r. obroniła pracę doktorską pt. „Analiza czynników wpływających na powodzenie implantacji w endometrium kobiet z niepłodnością pierwotną o nieustalonej etiologii”.

 

Obecnie uczestniczy w badaniach klinicznych, kontynuując pracę naukową. Jest autorką i współautorką licznych publikacji, zarówno w piśmiennictwie medycznym jak i popularnonaukowym. Jej pasją jest dzielenie się wiedzą z innymi w trakcie szkoleń i wystąpień konferencyjnych.

dr med. Tomasz Basta

dr n. med. Tomasz Basta jest specjalistą z zakresu ginekologii estetycznej , plastycznej i uroginekologii. Założyciel prywatnych Klinik ginekologicznych Intima Clinic group w Krakowie. Jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej (Polish Society of Plastic and Reconstructive Gynecology) oraz przedstawicielem zarządu PTGEiR.

 

dr n. med. Tomasz Basta w 2004 roku ukończył Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2012 roku uzyskał tytuł specjalisty z zakresu ginekologii i położnictwa. W tym samym czasie zainteresował się także drugą dziedziną, która stała się jego zamiłowaniem: ginekologią plastyczną i estetyczną oraz uroginekologią.

 

Zdobył doświadczenie pracując na Oddziale Ginekologii i Położnictwa w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. Pracował również na Oddziale Klinicznym Ginekologii Onkologicznej w Centrum Onkologii profesora Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy oraz na Oddziale Klinicznym Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.

 

W swojej działalności naukowej jest wykładowcą z dziedziny ginekologii plastycznej i estetycznej oraz uroginekologii na licznych szkoleniach i konferencjach. Jest autorem i współautorem wielu artykułów oraz literatury naukowej PZWL.

dr Anna Nieć

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Szkolenie specjalizacyjne odbywała w Oddziale Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Aktualnie pracuje jako starszy asystent w Breast Cancer Unit przy ul. Kopernika 50 gdzie zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób piersi.

 

W trakcie codziennej pracy zajmuje się przede wszystkim badaniami oraz profilaktyką schorzeń ginekologicznych, nowoczesnym leczeniem zachowawczym i operacyjnym chorób kobiecych. Bierze czynny udział w licznych konferencjach i szkoleniach oraz pomaga w ich organizacji, dzięki czemu stale podnosi swoje kwalifikacje.

 

Od 2023r pełni funkcję członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Ginekologii Estetycznej i Rekonstrukcyjnej. Jest szkoleniowcem oraz wykładowcą w Intima EDU Institute, gdzie zajmuje się przede wszystkim tematami związanymi z ginekologią estetyczną oraz plastyczną. Jako lekarz jest osobą otwartą i zawsze pogodną. Stara się stworzyć w swoim gabinecie przyjazną atmosferę z poszanowaniem intymności Pacjentki oraz szczegółowo odpowiedzieć na wszystkie pytania.